ΣΤΗΝ ΧΗΛΗ ΤΗΣ ΚΥΜΗΣ

ΣΤΗΝ ΧΗΛΗ ΤΗΣ ΚΥΜΗΣ

Το ΣΚ 20-21 Ιουνίου επτά μέλη του συλλόγου επισκέφτηκαν την περιοχή της Χηλής κοντά στην Κύμη.

Η περιοχή είναι γνωστή στον σύλλογο για το σπήλαιο που υπάρχει στο μικρό νησί απέναντι από το χωριό, αλλά και για το νέο σπήλαιο που έχει εξερευνήσει ο σύλλογος (το 2008) στην περιοχή.

Σπάνιο είναι και το γεωλογικό δυναμικό της περιοχής, που παρόμοιο του, ίσως, υπάρχει λίγα σημεία της Ελλάδας. Μια περιοχή περίπου 60.000 τετραγωνικών μέτρων γεμάτη από διαβρωμένους βράχινους σχηματισμούς διαφόρων σχημάτων και μεγεθών.

Σκοπός της αποστολής ήταν η γνωριμία των νέων μελών του συλλόγου με το πεδίο και με τα σπήλαια  καθώς και ψαχτήρι για νέα σπήλαια.

Έγινε εντοπισμός ενός σπηλαίοματος  που ίσως έχει διέξοδο προς την θάλασσα, θα ακολουθήσει εξερευνητική αποστολή με σκοπό την διερεύνηση αυτής της υπόθεσης!

Θωμάς Θεοδοσιάδης

speleo

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. 

  1. Οι παλαιότεροι αναφέρουν ότι μια ομάδα είχε ρίξει χρώμα στο νερό της καταβόθρας που υπάρχει στην Παλαιόχωρα το οποίο είχε…

© Codeytek Academy @2021