Πρόγραμμα σεμιναρίων 2019

Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019Εισαγωγή στη Σπηλαιολογία
Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019Γεωλογία
Τρίτη 26 Μαρτίου 2019Εξοπλισμός σπηλαιολόγου για οριζόντια και κάθετη σπηλαιολογία  –  Κίνδυνοι σπηλαίων
Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019GPS – Εισαγωγή στη χαρτογραφία
Σάββατο 30 Μαρτίου 2019Οριζόντιο σπήλαιο
Δευτέρα 1 Απριλίου 2019Πρώτες Βοήθειες
Τετάρτη 3 Απριλίου 2019Χαρτογράφηση σπηλαίων
Σάββατο 6 Απριλίου 2019 ή Κυριακή 7 Απριλίου 2019Πρακτική στην χαρτογράφηση  σπηλαίων
Τετάρτη 10 Απριλίου 2019Τεχνικές μονού σχοινιού
Σάββατο 13 & Κυριακή 14 Απριλίου 2019Εκπαίδευση με σχοινιά σε ανοιχτό πεδίου
Δευτέρα 15 Απριλίου 2019Τεχνικές μονού σχοινιού – Αντοχή υλικών – Κόμποι
Τετάρτη 17 Απριλίου 2019Αρχαιολογία σπηλαίων
Σάββατο 20 & Κυριακή 21 Απριλίου 2019Βάραθρο Συκιά (σπήλαιο για εκπαίδευση με σχοινιά)
Πέμπτη 2 Μαΐου 2019Βιολογία σπηλαίων
Σάββατο 4 & Κυριακή 5 Μαΐου 2019Βάραθρο Προφήτη Ηλία (σπήλαιο για εκπαίδευση με σχοινιά)
Δευτέρα 6 Μαΐου 2019Φωτογράφηση σπηλαίων – Διατροφή _ Υποβρύχια σπηλαιολογία
Τετάρτη 8 Μαΐου 2019Προετοιμασία – οργάνωση σπηλαιολόγων για αυτόνομες αποστολές
Παρασκευή 10, Σάββατο 11 & Κυριακή 12
Μαΐου 2019
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ οριζόντια και κάθετη σπηλαιολογία
Δευτέρα 13 Μαΐου 2019 Εξετάσεις
Τετάρτη 15 Μαΐου 2019Απονομή βεβαιώσεων

* Το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιείται, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται άμεσα. Η ώρα έναρξης των θεωρητικών μαθημάτων είναι 8:00 μ.μ. και παρακαλούμε για την έγκαιρη προσέλευσή σας ώστε τα μαθήματα να διεξάγονται ομαλά

speleo

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. 

  1. Οι παλαιότεροι αναφέρουν ότι μια ομάδα είχε ρίξει χρώμα στο νερό της καταβόθρας που υπάρχει στην Παλαιόχωρα το οποίο είχε…

© Codeytek Academy @2021