Σπηλαιολογία


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΠΗΛΑΙΑ

Στις γραμμές που ακολουθούν παραθέτουμε τα σημαντικότερα σημεία από το κεφάλαιο «Οργάνωση σπηλαιολογικών αποστολών» του εγκολπίου σπηλαιολογίας του ΣΠΕΛΕΟ.

Τα περισσότερα Ελληνικά σπήλαια είναι άγνωστα και ανεξερεύνητα. Ακολουθεί μια σύντομη περίληψη από το εγχειρίδιο του ΣΠΕΛΕΟ για το παραπάνω θέμα.

Πληροφορίες για γνωστά και άγνωστα αποκτώνται:

Από τα αρχεία σπηλαιολογικών, ορειβατικών και άλλων Συλλόγων καθώς και της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας.

Από σχετικά περιοδικά, βιβλία και άλλα έντυπα (“Κορφές”, “Τα βουνά”, “Δελτίον της ΕΣΕ”, “Τα Ελληνικά Σπήλαια”, “Τα βουνά της Αττικής”).

Από γνωστούς και τυχαία άτομα, προφορικά.

Από συζητήσεις επί τόπου με τους κατοίκους για άλλα σπήλαια στην περιοχή που ήδη πραγματοποιείται αποστολή.

Από αιτήσεις κοινοτήτων και ιδιωτών.

Από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Από συνέδρια, ημερίδες, προβολές κλπ.

Από παρατήρηση της περιοχής (μεγάλες κλειστές λεκάνες, δολίνες, ρήγματα, μεγάλες πηγές, γλυφάδες, άχνισμα, ασυνήθιστα δέντρα).

Από μελέτη γεωλογικών χαρτών.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ


Γίνεται από το Δ.Σ. ή από μέλη (με γνώση του Δ.Σ.) και περιλαμβάνει:

Επιλογή σπηλαίου.

Καθορισμό ημερομηνίας (τουλάχιστον πριν ένα μήνα)

Καθορισμό στόχου (πρώτη εξερεύνηση, συνέχιση εξερεύνησης, χαρτογράφηση, φωτογράφηση, βιντεοσκόπηση, κατάδυση, εκπαίδευση, έρευνα για νερό, καθαρισμός, αυτοψία, παρατηρήσεις και δειγματοληψίες γεωλογικές, αρχαιολογικές, βιολογικές, κλιματολογικές, υδρολογικές κλπ.)

Δηλώσεις συμμετοχής. Επιλογή ατόμων.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ


Από μια μέρα (στην Αττική) μέχρι πολλούς μήνες (στο εξωτερικό).

Ο χρόνος παραμονής μέσα σε σπήλαιο χωρίς ύπνο μπορεί να φθάσει ως 20-30 ώρες.ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ


Σε οριζόντια σπήλαια: τουλάχιστον δύο.
Σε βάραθρα: τουλάχιστον τρεις.

O συνολικός αριθμός περιορίζεται όταν υπάρχουν μεγάλα σχοινιά χωρίς αλλαγές, ή πολλά στενά και δύσκολα περάσματα για αποφυγή συνωστισμού. Το ίδιο ισχύει σε βάραθρα που έχουν επικίνδυνες σάρες και μπορεί να πέσουν πέτρες.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΗΜΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΕ ΑΝΕΞΕΡΕΥΝΗΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ

Επικοινωνία με την κοινότητα (τηλεφωνικά ή και με έγγραφο του Δ.Σ.) για ενημέρωση κοινότητας και εξασφάλιση οδηγού. Μπορεί να ζητηθεί φιλοξενία ή και αποζημίωση του συλλόγου και των μελών.

Απόκτηση άδειας από την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας.

Αγορά κοινών αναλώσιμων υλικών (Ασετιλίνη, φιλμ, μπαταρίες κλπ).

Παραλαβή των κοινών υλικών από τον έφορο και χρέωση.

Αναχώρηση και άφιξη στην κοινότητα.

Επαφή με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους κατοίκους. Επίδειξη άδειας. Εξοικείωση για να διαλυθεί η δυσπιστία. Διευκρίνιση ότι η εξερεύνηση μπορεί να είναι πολύωρη. Συνεννόηση με τον οδηγό.

Κατασκήνωση ή φιλοξενία.

Πορεία μαζί με τον οδηγό μέχρι την είσοδο του σπηλαίου και μεταφορά φορτίων (μπορεί να χρειασθούν και ζώα).

Σημάδεμα του μονοπατιού με μπογιά αν το σπήλαιο είναι δυσεύρετο. Σήμανση της θέσης του σπηλαίου στο χάρτη.

Ετοιμασία κοινών σπηλαιολογικών υλικών και εφοδίων (νερό, λίγα τρόφιμα, ασετιλίνη, μπαταρίες, φαρμακείο) για το σπήλαιο.

Ατομική ετοιμασία.

Είσοδος στο σπήλαιο –αρμάτωμα.

Μεταφορά σάκων.

Εξερεύνηση.

Φωτογράφηση (φωτογραφίες και slides). Βιντεοσκόπηση.

Χαρτογράφηση.

Παρατηρήσεις – δειγματοληψίες.

Έξοδος των ατόμων με την ίδια σειρά που μπήκαν και ξαρμάτωμα.

Συγκέντρωση και καταμέτρηση υλικών.

Επιστροφή στην κατασκήνωση. Φαγητό. Ύπνος.

Διάλυση κατασκήνωσης.

Προφορική ενημέρωση των κατοίκων.

Επιστροφή στην πόλη.

Καταμερισμών δαπανών μεταξύ των μελών της αποστολής.

Πλύσιμο κοινών υλικών και μεταφορικών μέσων.

Παράδοση υλικών στο σύλλογο. Αντικατάσταση χαμένων και επισκευή φθαρμένων υλικών.

Αποτύπωση του χάρτη.

Σύνταξη δακτυλογραφημένου κειμένου.

Εμφάνιση φωτογραφιών.

Σύνταξη έκθεσης – αναφοράς (κείμενο, χάρτης, φωτογραφίες), κατάθεση στο αρχείο του συλλόγου και καταχώρηση στο computer. Παράδοση αντίγραφου της έκθεσης στην Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας και στην κοινότητα. Κοινοποίηση σε σχετικούς συλλόγους και αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες.

Προβολή της αποστολής σε ειδικά περιοδικά και έντυπα, σε εκδηλώσεις και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ ΣΠΗΛΑΙΑ


Συχνά χρειάζεται διαβίωση (ύπνος, κανονικά γεύματα) μέσα στο σπήλαιο.

Πρέπει αν σχηματίζονται ομάδες με συγκεκριμένο έργο οι οποίες μπαίνουν διαδοχικά (π.χ. πρώτη ομάδα αρμάτωμα, δεύτερη χαρτογράφηση, Τρίτη μεταφορά καταδυτικών υλικών, τέταρτη σπηλαιοκατάδυση, πέμπτη βιντεοσκόπηση, έκτη μεταφορά προς τα έξω των καταδυτικών υλικών, έβδομη ξαρμάτωμα). Ένα άτομο μπορεί να πάρει μέρος σε πολλές ομάδες.

Η κατασκήνωση πρέπει να είναι κοντά στο σπήλαιο.ΚΟΙΝΑ ΥΛΙΚΑ ΔΙΗΜΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ


1 σκοινί 200 μ.

4 σκοινιά 10-30 μ.

1 σκάλα.

3 σάκοι, 1 σακουλάκι.

4 συρματόσκοινα.

2 λανιέρες.

4 καρφιά σχισμής.

12 κρίκοι ασφαλείας.

8 πλακέτες.

8 καρφιά, 10 κώνοι.

2 σφυριά.

2 τρυπάνια (π.χ. 1 ηλεκτρικό και 1 κοινό).

2 κλειδιά 13 mm.

2 μπέϊζικ.

2 τροχαλίες.Ακόμη κοινά υλικά θεωρούνται και τα:

Φαρμακείο

Χαρτογραφικά

Εφεδρική ασετιλίνη και μπαταρίες.

Φωτογραφικά

Τρόφιμα και νερό για το σπήλαιο.Όλα τα υλικά χωράνε σε 2-3 σάκους.