Ετήσια Γενική Συνέλευση 2019 – Ανάδειξη νέου Δ.Σ.

Προς: Μέλη συλλόγου & υποψήφια μελή


Θέμα: Ετήσια γενική συνέλευση 2019 – Ανάδειξη νέου Δ.Σ.

Αγαπητοί φίλοι,

σας καλούμε να συμμετάσχετε στην ετήσια γενική συνέλευση που θα γίνει στα γραφεία του Συλλόγου μας, το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 16:30.

Η κοπή της πίτας θα γίνει την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019. Θα ενημερωθείτε σε επόμενη επιστολή μας για το χώρο και την ώρα της εκδήλωσης.

Πρόγραμμα Γ.Σ.

  1. Απολογισμός του Δ.Σ. για το 2018
  2. Οικονομικός απολογισμός
  3. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
  4. Έγκριση νέων μελών
  5. Θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση που θα αποσταλούν από τα μέλη και
    το Δ.Σ.

Για την διευκόλυνση της διαδικασίας, παρακαλούνται τα μέλη, όπως:
 εξοφλήσουν την συνδρομή τους
 επιστρέψουν στο εφορείο τα δανεισμένα υλικά
 τακτοποιήσουν όποιες άλλες εκκρεμότητες υπάρχουν (εκθέσεις αποστολών, δράση, βιβλία κ.λπ.).
 καταθέσουν στο Δ.Σ. θέματα προς συζήτηση στη Γ.Σ.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος

Βασίλης Τριζώνης

Ο Γ. Γραμματέας

Βασίλης Αθανασόπουλος

speleo

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. 

  1. Οι παλαιότεροι αναφέρουν ότι μια ομάδα είχε ρίξει χρώμα στο νερό της καταβόθρας που υπάρχει στην Παλαιόχωρα το οποίο είχε…

© Codeytek Academy @2021