Σύνθεση νέου Διοικητικού Συμβουλίου 2019

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Σας ενημερώνουμε για τη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο αναδείχθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 23ης Φεβρουαρίου 2019 μετά από ψηφοφορία, και συγκροτήθηκε σε σώμα στις 28 Φεβρουαρίου 2019 με την εξής σύνθεση:

Πρόεδρος: Μανουσαρίδου Βασιλική
Αντιπρόεδρος : Θεοδοσιάδης Θωμάς
Γραμματέας : Παπαδοπούλου Ζαχαρούλα
Β. Γραμματέας : Γεωργιάδης Λεωνίδας
Έφορος : Κολίσογλου Στυλιανός
Β. Έφορος : Καρτέρης Ελευθέριος
Ταμίας : Παπουτσάκη Αναστασία

Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε από κοντά, και να συμμετάσχετε στις δραστηριότητες που θα διεξαχθούν το επόμενο χρονικό διάστημα.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο.

speleo

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. 

  1. Οι παλαιότεροι αναφέρουν ότι μια ομάδα είχε ρίξει χρώμα στο νερό της καταβόθρας που υπάρχει στην Παλαιόχωρα το οποίο είχε…

© Codeytek Academy @2021