Τα νέα του ΣΠΕΛΕΟ

Διοικητικό Συμβούλιο 2008-2010

Εκλογή 12/1/2008 Πρόεδρος Ιάκωβος Καρακωστάνογλου Αντιπρόεδρος Αντώνης Παγκράτης Γραμματέας Γιώργος Γεωργιάδης Β. Γραμματέας Ξένια Γεωργοπούλου Έφορος Παναγιώτης Ζάχαρης Β. Έφορος Άγγελος Κανάριος Ταμίας Κώστας Αποστολόπουλος