Σεμινάριο βιοσπηλαιολογίας

Από 23 έως 25 Φεβρουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε σεμινάριο βιοσπηλαιολογίας το  οποίο παρακολούθησαν 15 μέλη του συλλόγου μας και του συλλόγου Υπογαία. 

Η θεωρητική διάλεξη και εργαστηριακή άσκηση  έγινε στο αμφιθέατρο του συλλόγου ενώ η πρακτική σε σπήλαιο του Υμηττού. 

Το σεμινάριο αυτό ήταν το 7ο ενός κύκλου σεμιναρίων που διοργανώνει το Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας (ΙΝΣΠΕΕ) με σκοπό 
την αναγνώριση οργανισμών και την κατανόηση και την σημασία της βιοποοικιλότητας των σπηλαίων της Ελλάδας.

speleo

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. 

  1. Οι παλαιότεροι αναφέρουν ότι μια ομάδα είχε ρίξει χρώμα στο νερό της καταβόθρας που υπάρχει στην Παλαιόχωρα το οποίο είχε…

© Codeytek Academy @2021