ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΛΥΓΕΡΗ 2014

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΛΥΓΕΡΗ   2014

Τον Ιούνιο πραγματοποιήθηκε μεγάλη αποστολή του συλλόγου μας στη Τύμφη και πιο lygerh-mapσυγκεκριμένα στην τρύπα της Λυγερής που βρίσκεται σε υψόμετρο 2000μ.

Σκοπός της αποστολής ήταν η κατάδυση στο σιφόνι που βρίσκεται στο τέλος του σπηλαίου σε βάθος -392 μέτρων καθώς, και η ανακάλυψη νέον βαράθρων.

Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων πήραν μέρος πάνω από 24 σπηλαιολόγοι όλοι μέλη ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο και διήρκησε 9 μέρες.

Η βουτιά στο σιφόνι πραγματοποιήθηκε την πέμπτη μέρα, όπου και ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Εκτός όμως από την κύρια αποστολή, πραγματοποιηθεί μια εβδομάδα πριν, προαποστολή 3ον ημερών με σκοπό την χάραξη και τη δημιουργία μονοπατιού που θα ήταν βάτο για τα ζώα που θα κουβαλούσαν τα υλικά , την εύρεση νερού καθώς και το ακριβές σημείο που θα στήναμε την κατασκήνωση.

Διαβάστε την αναφορά της αποστολής εδώ

Ακόμα μπορείτε να βρείτε και την αναφορά της αποστολής που είχε γίνει το 2009 εδώ .

lygerh

speleo

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. 

  1. Οι παλαιότεροι αναφέρουν ότι μια ομάδα είχε ρίξει χρώμα στο νερό της καταβόθρας που υπάρχει στην Παλαιόχωρα το οποίο είχε…

© Codeytek Academy @2021