1983

1983

  • Σπήλαιο Τσάκαλος Μαλεβυζίου Κρήτης σπηλαιοκατάδυση, υπόδειξη ποσότητας νερού από την οποία υδρεύεται το χωριό.
  • Κοινή αποστολή με Βούλγαρους σπηλαιολόγους στην Αστράκα.
Οκτ 1983 Σελινίτσα

Δύτες: Ζούπης Κώστας, Λοίζος Παναγιώτης

Οκτ 1983 Δράκος

Δύτες: Ζούπης Κώστας, Λοίζος Παναγιώτης

12 Οκτ 1983 Ασπράγγελοι Ιωαννίνων

Δύτης: Ζούπης Κώστας
Υποστήριξη: Παντασούλας Νίκος

speleo

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. 

  1. Οι παλαιότεροι αναφέρουν ότι μια ομάδα είχε ρίξει χρώμα στο νερό της καταβόθρας που υπάρχει στην Παλαιόχωρα το οποίο είχε…

© Codeytek Academy @2021