Τροποποίηση του καταστατικού

Προς: ΜΕΛΗ ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο.

Α.Π.: 60-2016

Θέμα: Τροποποίηση του καταστατικού

Αγαπητοί συνάδελφοι,

καλείστε με την παρούσα επιστολή-πρόσκληση να παραστείτε στην Καταστατική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 13-02-2016, που κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, θα πραγματοποιηθεί στις 26 Νοεμβρίου 2016, ήμερα Σάββατο και ώρα 17:00, στον χώρο του Συλλόγου μας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Καταστατική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 3 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Σάββατο, στον ίδιο τόπο και ώρα, με το ίδιο αντικείμενο, χωρίς ιδιαίτερη πρόσκληση.

Με εκτίμηση,

ΔΣ

speleo

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. 

  1. Οι παλαιότεροι αναφέρουν ότι μια ομάδα είχε ρίξει χρώμα στο νερό της καταβόθρας που υπάρχει στην Παλαιόχωρα το οποίο είχε…

© Codeytek Academy @2021