Συμμετοχή του ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο. στο διεθνές συνέδριο Safe Greece 2020

Συμμετοχή του ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο. στο διεθνές συνέδριο Safe Greece 2020

            Εκτενής περίληψη της παρουσίασης δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του συνεδρίου, που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο.

Στις 15 Οκτωβρίου 2020 το μέλος του ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο. Βασίλης Τριζώνης συμμετείχε στο 7ο διεθνές συνέδριο για την Πολιτική Προστασία και τις νέες τεχνολογίες Safe Greece 2020, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, με την παρουσίασή του με τίτλο “The cooperation between Civil Protection and Cave Rescue teams: The example of Sarchos”.

            Το πρόγραμμα του συνεδρίου, καθώς και την περίληψη της παρουσίασης, μπορείτε να δείτε στο συνημμένο pdf.

speleo

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. 

  1. Οι παλαιότεροι αναφέρουν ότι μια ομάδα είχε ρίξει χρώμα στο νερό της καταβόθρας που υπάρχει στην Παλαιόχωρα το οποίο είχε…

© Codeytek Academy @2021