Σεμινάρια Α επιπέδου – Πρόγραμμα

Τετάρτη 14/03/2012 Ιστορία της σπηλαιολογίας – Γνωριμία με το ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο. – Ιστορία της Σ.Ο.Ε.
Κυριακή 18/03/2012 Επίσκεψη σε σπήλαιο
Δευτέρα 19/03/2012 Γεωλογία των σπηλαίων- Σπηλαιογένεση
Τετάρτη 21/03/2012 Χαρτογράφηση
Κυριακή 25/03/2012 Πρακτική εξάσκηση στη χαρτογράφηση
Δευτέρα 26/03/2012 Αποτύπωση χαρτογράφησης – Ηλεκτρονική χαρτογράφιση
Τετάρτη 28/3/2012 Παρουσίαση – χρήση ατομικού εξοπλισμού
Κυριακή 1/04/2012 Πρακτική εξάσκηση στη χρήση εξοπλισμού
Δευτέρα 02/04/2012 Βιολογία των σπηλαίων
Τετάρτη 04/04/2012 Α’ βοήθειες
Κυριακή08/04/2012 Πρακτική εξάσκηση στη χρήση εξοπλισμού
Δευτέρα 09/04/2012 Υποβρύχια σπηλαιολογία
Τετάρτη 18/04/2012 Παρουσίαση- χρήση υλικών – αντοχή – κόμποι
Κυριακή 22/04/2012 Πρακτική εξάσκηση στη χρήση εξοπλισμού
Δευτέρα 23/04/2012 Αρχαιολογία των σπηλαίων
Τετάρτη 25/04/2012  Παλαιοντολογία των σπηλαίων
Κυριακή 29/04/2012 Πρακτική εξάσκηση στη χρήση εξοπλισμού
Δευτέρα 30/04/2012 Φωτογράφηση
Τετάρτη 2/05/2012 Διατροφή
Κυριακή 06/05/2012 Πρακτική εξάσκηση στη χρήση εξοπλισμού
Δευτέρα 07/05/2012 Σπηλαιοδιάσωση
Τετάρτη 09/05/2012 Οργάνωση αποστολής
Σαβ. – Κύρ. 12-13/05/2012 Παρνασσός – εφτάστομο
Τετάρτη 16/05/2012 Απονομή βεβαιώσεων

* Το πρόγραμμα ενδέχεται να αλλάζει

speleo

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. 

  1. Οι παλαιότεροι αναφέρουν ότι μια ομάδα είχε ρίξει χρώμα στο νερό της καταβόθρας που υπάρχει στην Παλαιόχωρα το οποίο είχε…

© Codeytek Academy @2021