Πρόγραμμα σεμινάριων Α επιπέδου 2010

Τετάρτη 17/03/10 Ιστορία της σπηλαιολογίας – Γνωριμία με το ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο
Κυριακή 21/03/10 Επίσκεψή σε σπήλαιο
Δευτέρα 22/03/10 Γεωλογία των σπηλαίων
Τετάρτη 24/03/10 Παρουσίαση και χρήση ατομικού εξοπλισμού
Κυριακή 28/03/10 Πρακτική εξάσκηση στη χρήση εξοπλισμού)
Δευτέρα 29/03/10 Αρχαιολογία
Τετάρτη 07/04/10 Παρουσίαση,  χρήση και αντοχή υλικών – Κόμποι
Σάββατο 10/04/10 Πρακτική εξάσκηση στη χρήση εξοπλισμού
Κυριακή 11/04/10 Πρακτική εξάσκηση στη χρήση εξοπλισμού
Δευτέρα 12/04/10 Βιολογία – Προστασία σπηλαίων
Τετάρτη 14/04/10 Χαρτογράφηση
Σάββατο 17/04/10 Πρακτική εξάσκηση στη χρήση εξοπλισμού
Κυριακή 18/04/10 Πρακτική εξάσκηση στη χρήση εξοπλισμού
Δευτέρα 19/04/10 Αποτύπωση χαρτογράφησης –
Ηλεκτρονική χαρτογράφιση
Τετάρτη 21/04/10 Παλαιοανθρωπολογία
Σάββατο 24/04/10 Πρακτική εξάσκηση στη χρήση εξοπλισμού
Κυριακή 25/04/10 Πρακτική εξάσκηση στη χρήση εξοπλισμού
Δευτέρα 26/04/10 Σπηλαιοδιάσωση
Τετάρτη 28/04/10 Α’ βοήθειες
Σάββατο 01/05/10 Πρακτική εξάσκηση στη χρήση εξοπλισμού
Κυριακή 02/05/10 Πρακτική εξάσκηση στη χρήση εξοπλισμού
Δευτέρα 03/05/10 Υποβρύχια σπηλαιολογία
Τετάρτη 05/05/10 Φωτογράφηση
Κυριακή 09/05/10 Επίσκεψη σε σπήλαιο
Δευτέρα 10/05/10 Πρακτική εξάσκηση στη χρήση εξοπλισμού
Σάβ-Κυρ 15-16/05/10 Οργάνωση αποστολής
Δευτέρα 1705/10 Εξετάσεις
Τετάρτη 19/05/10 Απονομή Βεβαιώσεων

* Το πρόγραμμα ενδέχεται να αλλάζει

speleo

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. 

  1. Οι παλαιότεροι αναφέρουν ότι μια ομάδα είχε ρίξει χρώμα στο νερό της καταβόθρας που υπάρχει στην Παλαιόχωρα το οποίο είχε…

© Codeytek Academy @2021