Ετήσια Γενική Συνέλευση 2020

Ετήσια Γενική Συνέλευση 2020

Προς: Μέλη συλλόγου & υποψήφια μελή

Αγαπητοί φίλοι,
σας καλούμε να συμμετάσχετε στην ετήσια γενική συνέλευση που θα γίνει στα γραφεία του Συλλόγου μας, την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 16:30.

Πρόγραμμα Γ.Σ.

Απολογισμός του Δ.Σ. για το 2019, Οικονομικός απολογισμός, Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής, Έγκριση νέων μελών, Ένταξη στο μητρώο οργανώσεων πολιτικής προστασίας. Εκπαίδευση και προετοιμασία.

Για την διευκόλυνση της διαδικασίας, παρακαλούνται τα μέλη, όπως:
εξοφλήσουν την συνδρομή τους
επιστρέψουν στο εφορείο τα δανεισμένα υλικά
τακτοποιήσουν όποιες άλλες εκκρεμότητες υπάρχουν (εκθέσεις αποστολών, δράση, βιβλία κ.λπ.).
καταθέσουν στο Δ.Σ. θέματα προς συζήτηση στη Γ.Σ.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Η πρόεδρος Βασιλική Μανουσαρίδου

Η γραμματέας Ζαχαρούλα Παπαδοπούλου

speleo

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. 

  1. Οι παλαιότεροι αναφέρουν ότι μια ομάδα είχε ρίξει χρώμα στο νερό της καταβόθρας που υπάρχει στην Παλαιόχωρα το οποίο είχε…

© Codeytek Academy @2021