Εξορμήσεις στα σπήλαια της Κέρκυρας

Εξορμήσεις στα σπήλαια της Κέρκυρας

Τον Δεκέμβριο του 2020 το μέλος του ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο. Θωμάς Προύντζος, μαζί με τον Μάρκο Χειμάριο και την Αγγελική Τρύφωνα, μέλη της Ειδικής Μονάδας Έρευνας Διάσωσης (Ε.Μ.Ε.Δ.) Κερκύρας, καθώς και τον αναρριχητή και ορειβάτη Παύλο Τύπο, πραγματοποίησε επισκέψεις σε οριζόντια και κάθετα σπήλαια στην Κέρκυρα.

Ειδικότερα, η ομάδα επισκέφθηκε ένα σπηλαιοβάραθρο στην ευρύτερη περιοχή των Λουτσών, ένα σπήλαιο κοντά στο Μπαρμπάτι, τα οριζόντια σπήλαια Παναδογράβα και Καμινάκι, καθώς και δύο σπηλαιοβάραθρα στην περιοχή των Αγίων Δέκα.

Καμινάκι

Στόχος του μέλους μας είναι η εξερεύνηση και χαρτογράφηση των σπηλαίων του νησιού, το οποίο αριθμεί πολύ περισσότερα σπήλαια απ’ όσα βρίσκονται καταγεγραμμένα στα υπάρχοντα μητρώα σπηλαίων.

speleo

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. 

  1. Οι παλαιότεροι αναφέρουν ότι μια ομάδα είχε ρίξει χρώμα στο νερό της καταβόθρας που υπάρχει στην Παλαιόχωρα το οποίο είχε…

© Codeytek Academy @2021