Εκδηλώσεις προστασίας σπηλαίων

Ο ΣΠΕΛΕΟ στα πλαίσια των εορτασμών για τα 20 χρόνια λειτουργίας του οργάνωσε πολυμελή ομάδα καθαρισμού του σπηλαίου Βλυχάδας Δυρού, το Σαββατοκύριακο 18-19 Ιανουαρίου 2003, με την συμπαράσταση της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας & Σπηλαιολογίας, η όποια συμμετείχε με εκπρόσωπο της τον κ. Βασίλη Γιαννόπουλο, κατορθώσαμε να καθαρίσουμε ένα σημαντικό μέρος του σπηλαίου, έπειτα από διαδοχικές σπηλαιοκαταδύσεις δέκα τουλάχιστον μελών του συλλόγου μας.

Η ομάδα του συλλόγου συμμετείχε με αρκετούς σπηλαιοδύτες οι οποίοι «χτένισαν» ένα μεγάλο μέρος της τουριστικής διαδρομής και είχαν ως αποτέλεσμα την συλλογή μεγάλης ποσότητας απορριμμάτων. Παρατηρήθηκε σοβαρή καταστροφή του σπηλαίου σε αρκετά σημεία της αρχικής διάνοιξης της τουριστικής διαδρομής από σπασμένους σταλακτίτες και σταλαγμίτες καθώς και ζημίες από την εγκατάσταση του τεχνητού φωτισμού. Παράλληλα μία άλλη ομάδα προχώρησε στα μη τουριστικά τμήματα του σπηλαίου όπου συνέλεξαν και καθάρισαν υπολείμματα ασετιλίνης που αρκετοί «σπηλαιοσύντροφοι» μας απόθεσαν χωρίς να αναλογιστούν το μέγεθος της καταστροφής αλλά και της ανυπαρξίας ευαισθησίας για τον σπάνιο αυτό χώρο.
Η εγκατάλειψη και η αδιαφορία για την προστασία του σπηλαίου από τους διαχειριστές του χώρου αλλά και των φορέων που το ελέγχουν έχουν σαν άμεσο αποτέλεσμα την σταδιακή παρακμή του σπάνιου σε κάλλος φυσικού μνημείου τόσο όσον αφορά τη φυσική του διαδρομή αλλά και όσον αφορά τις ανθρώπινες υποδομές οι οποίες παρουσίαζαν εικόνα παρακμής και εγκατάλειψης.
Η προσπάθεια του συλλόγου, συνεχίστηκε με τον καθαρισμό του σπηλαίου Σωτήρα στα Τουρκοβούνια Αττικής. Για ακόμα μία φορά η καταστροφή και τα σκουπίδια που συναντήσαμε εκεί αποδεικνύει περίτρανα για μια ακόμη φορά την αδιαφορία των συνανθρώπων μας στην προστασία αυτών που η φύση μας έχει δανείσει και την ανάγκη ευαισθητοποίησης από την παιδική ηλικία προς τα σοβαρά θέματα της διατήρησης του φυσικού μας περιβάλλοντος.
Ο ΣΠΕΛΕΟ καλεί λοιπόν όλους τους φίλους της φύσης και τους λάτρεις των σπηλαίων αλλά και τους επισκέπτες αυτών να μην ξεχνούν ότι κατά τις επισκέψεις μας στα σπήλαια αφήνουμε μόνο πατημασιές και παίρνουμε μόνο φωτογραφίες.

speleo

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. 

  1. Οι παλαιότεροι αναφέρουν ότι μια ομάδα είχε ρίξει χρώμα στο νερό της καταβόθρας που υπάρχει στην Παλαιόχωρα το οποίο είχε…

© Codeytek Academy @2021