Διοικητικό Συμβούλιο 2017-2019

Μετά τις εκλογές της 4ης Φεβρουαρίου 2017 και την 1η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, συστάθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου και αποτελείται από την παρακάτω σύνθεση:

  • Πρόεδρος : Βασίλης Τριζώνης
  • Αντιπρόεδρος : Στέφανος Νικολαΐδης
  • Γραμματέας Α’ : Βασίλης Αθανασόπουλος
  • Γραμματέας Β‘ : Μαρία Μελιδώνη
  • Ταμίας : Μαριάννα Τάσση
  • Έφορος Α’ : Θωμάς Θεοδοσιάδης
  • Έφορος Β’ : Κατερίνα Νικολάου

speleo

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. 

  1. Οι παλαιότεροι αναφέρουν ότι μια ομάδα είχε ρίξει χρώμα στο νερό της καταβόθρας που υπάρχει στην Παλαιόχωρα το οποίο είχε…

© Codeytek Academy @2021