Διοικητικό Συμβούλιο 2015-2017

Διοικητικό Συμβούλιο 2015-2017

Μετά τις εκλογές της 28ης Φεβρουαρίου 2015 και την 1η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 4 Μαρτίου 2015, συστάθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου και αποτελείται από την παρακάτω σύνθεση:

  • Πρόεδρος : Καββαδάς Στάθης
  • Αντιπρόεδρος : Πορτοκάλογλου Γιώργος
  • Γραμματέας Α’ : Ακριβιάδης Νίκος
  • Γραμματέας Β‘ : Θεοδοσιάδης Θωμάς
  • Ταμίας : Λυπαρού Σταματία
  • Έφορος Α’ : Μήτσιος Δήμος
  • Έφορος Β’ : Νικολάου Κατερίνα.

speleo

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. 

  1. Οι παλαιότεροι αναφέρουν ότι μια ομάδα είχε ρίξει χρώμα στο νερό της καταβόθρας που υπάρχει στην Παλαιόχωρα το οποίο είχε…

© Codeytek Academy @2021