Διοικητικό Συμβούλιο 2006-2008

Εκλογή 4-2-2006

Πρόεδρος: Νικολαΐδης Στέφανος
Αντιπρόεδρος: Κατσάνος Περικλής
Γραμματέας: Θεοδοσιάδης Θωμάς
Β. Γραμματέας: Κόνιαρη Ελένη
Έφορος: Χατζή Ιωάννα
Β. Έφορος: Λουκίδης Αλέξανδρος
Ταμίας: Κεφαλιανού Νίκη

speleo

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. 

  1. Οι παλαιότεροι αναφέρουν ότι μια ομάδα είχε ρίξει χρώμα στο νερό της καταβόθρας που υπάρχει στην Παλαιόχωρα το οποίο είχε…

© Codeytek Academy @2021