Διοικητικό Συμβούλιο 1997-2000

(Αναδιάρθρωση 20-10-1997)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: † ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΜΠΙΛΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Β. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ: ΚΡΙΤΣΙΜΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΕΦΟΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Β. ΕΦΟΡΟΥ: ΜΑΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΤΑΜΙΑΣ: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΠΕΛΕΟ 1997-2000

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: † ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΜΠΙΛΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΑΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ
Β. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ: ΚΡΙΤΣΙΜΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΕΦΟΡΟΣ: ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Β. ΕΦΟΡΟΥ: ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

speleo

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. 

  1. Οι παλαιότεροι αναφέρουν ότι μια ομάδα είχε ρίξει χρώμα στο νερό της καταβόθρας που υπάρχει στην Παλαιόχωρα το οποίο είχε…

© Codeytek Academy @2021