Διοικητικό Συμβούλιο 2010-2012

(Αναδιάρθρωση Οκτώβριος 2010)
Πρόεδρος Χάρις Νικολαΐδου
Αντιπρόεδρος Θωμάς Θεοδοσιάδης
Γραμματέας Στέλιος Πουλάκος
Β. Γραμματέα Κώστας Γιαννόπουλος
Έφορος Στέφανος Νικολαΐδης
Β. Έφορος Λευτέρης Καρτέρης
Ταμίας Στάθης Καββαδάς

Εκλογή 6/2/2010
Πρόεδρος Χάρις Νικολαΐδου
Αντιπρόεδρος Θωμάς Θεοδοσιάδης
Γραμματέας Στέλιος Πουλάκος
Β. Γραμματέα Αλέξανδρος Πουλάκης
Έφορος Γιάννα Χατζή
Β. Έφορος Στέφανος Νικολαΐδης
Ταμίας Στάθης Καββαδάς

speleo

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. 

  1. Οι παλαιότεροι αναφέρουν ότι μια ομάδα είχε ρίξει χρώμα στο νερό της καταβόθρας που υπάρχει στην Παλαιόχωρα το οποίο είχε…

© Codeytek Academy @2021