Διοικητικό Συμβούλιο 2000-2002

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: † ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΤΡΙΖΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Β. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ: ΚΟΦΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΦΟΡΟΣ: ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ
Β. ΕΦΟΡΟΥ:ΚΑΤΣΙΑΒΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ:ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

speleo

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. 

  1. Οι παλαιότεροι αναφέρουν ότι μια ομάδα είχε ρίξει χρώμα στο νερό της καταβόθρας που υπάρχει στην Παλαιόχωρα το οποίο είχε…

© Codeytek Academy @2021