Γενική Συνέλευση 2012

Η ΓΣ του συλλόγου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου και ώρα 5 μμ στα γραφεία του συλλόγου.

Αγαπητά µέλη και υποψήφια µέλη του ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο.,
το ∆.Σ. του ΣΠΕΛΕΟ σας καλεί στη Γενική Συνέλευση του συλλόγου που θα λάβει χώρα στα γραφεία του ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο, Νεοφύτου Μεταξά 26 σταθ. Λαρίσης, το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2012 στις 5.00 το απόγευµα.
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση νέων µελών*
2. Απολογισµός του ∆.Σ για το 2011
3. Οικονοµικός απολογισµός
4. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
5. Πρόγραµµα εκδηλώσεων για το 2012 – 30 χρόνια ΣΠΕΛΕΟ
6. Πανελλήνια σπηλαιολογική συνάντηση
7. Ενηµέρωση σχετικά µε την Οµοσπονδία (ΣΟΕ)
8. Ανάδειξη νέας εξελεγκτικής επιτροπής
9. Εκλογές για ανάδειξη νέου ∆.Σ.
Ειδικότερα εν’ όψει της Γενικής Συνέλευσης παρακαλούνται τα µέλη:
– να επιστρέψουν στο εφορείο τα δανεισµένα υλικά
– να τακτοποιήσουν τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις
– να καταθέσουν θέµατα προς συζήτηση στη Γ.Σ. (µια εβδοµάδα νωρίτερα).
– να τακτοποιήσουν όποιες άλλες εκκρεµότητες υπάρχουν (εκθέσεις αποστολών, δράση, βιβλία κ.λπ.) το
συντοµότερο δυνατόν.
Επίσης, όσοι ενδιαφέρονται να θέσουν υποψηφιότητα για την Εξελεγκτική επιτροπή ή το ∆ιοικητικό
παρακαλούνται να ενηµερώσουν το σύλλογο στο info@speleo.gr µέχρι την Τετάρτη 8/2/2012.
* Τα ενδιαφερόµενα υποψήφια µέλη καλούνται να συµπληρώσουν την ανάλογη αίτηση για την ένταξή
τους στο σύλλογο και να την υποβάλλουν στη Γραµµατεία, µέχρι την Τετάρτη 8/2/2012.

speleo

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. 

  1. Οι παλαιότεροι αναφέρουν ότι μια ομάδα είχε ρίξει χρώμα στο νερό της καταβόθρας που υπάρχει στην Παλαιόχωρα το οποίο είχε…

© Codeytek Academy @2021