Αποστολή στα ενάλια σπήλαια της Οκτωνιάς

Αποστολή στα ενάλια σπήλαια της Οκτωνιάς

Στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2020 τα μέλη του ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο. Θωμάς Θεοδοσιάδης, Ξένια Γεωργοπούλου και Πέτρα Πριμπύλσκα βρέθηκαν στην Οκτωνιά, στην κεντρική Εύβοια, με σκοπό να εξερευνήσουν και να χαρτογραφήσουν τα ενάλια σπήλαια της περιοχής, γύρω από το ακρωτήριο Πούντα.

            Και τις δύο μέρες ξεκίνησαν με κανό από την παραλία της Αϊλής, ερεύνησαν τα κοιλώματα των βράχων εκατέρωθεν της παραλίας, και χαρτογράφησαν τα τρία μεγαλύτερα από τα σπήλαια που εντόπισαν. Ένα απ’ αυτά είναι πιθανόν να χρησιμοποιήθηκε ως καταφύγιο των κατοίκων της Οκτωνιάς κατά την Τουρκοκρατία. Σ’ ένα άλλο εντοπίστηκε μια μεγάλη αποικία νυχτερίδων, ενώ εξερευνήθηκε και μια σχισμή που δεν είναι ορατή από τη θάλασσα, η οποία οδηγεί σε ψηλό διάδρομο με πλούσιο διάκοσμο, ο οποίος επίσης χαρτογραφήθηκε. 

speleo

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. 

  1. Οι παλαιότεροι αναφέρουν ότι μια ομάδα είχε ρίξει χρώμα στο νερό της καταβόθρας που υπάρχει στην Παλαιόχωρα το οποίο είχε…

© Codeytek Academy @2021