Αναζητώντας τα σπήλαια του Αγώνα

Αναζητώντας τα σπήλαια του Αγώνα
Η Αγία Ιερουσαλήμ Βρουστίου στην Αργολίδα

Από τον Μάρτιο μέχρι και τον Οκτώβριο του 2020 τα μέλη του ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο. Ξένια Γεωργοπούλου, Πέτρα Πριμπύλσκα, Κατερίνα Βασιλοπούλου, Βασίλης Παπανικολάκης και Θωμάς Θεοδοσιάδης ταξίδεψαν σε Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία και Εύβοια αναζητώντας, με βάση διάφορα δημοσιεύματα, σπήλαια που συνδέθηκαν με την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και με τον Απελευθερωτικό Αγώνα γενικότερα. Σκοπός τους ήταν να συγκεντρώσουν υλικό για το επετειακό ημερολόγιο του συλλόγου για τα 200 χρόνια από την έναρξη της Επανάστασης του 1821, με θέμα τις σπηλιές του Αγώνα.

Το απαιτούμενο υλικό συγκεντρώθηκε και εμπλουτίστηκε με φωτογραφίες από παλαιότερες αποστολές του συλλόγου (τις οποίες μας προσέφεραν τα μέλη του συλλόγου Βασίλης Αθανασόπουλος, Νικόλας Α. Δεσποινιάδης, Γεώργιος Κατσιαβός και Βασίλης Τουντόπουλος).

Το ημερολόγιο του 2021, που περιλαμβάνει, εκτός από τις φωτογραφίες, ένα σύντομο κείμενο για κάθε σπήλαιο, σχεδιάστηκε από το μέλος του συλλόγου Κωνσταντίνο Βασιλείου, και είναι διαθέσιμο.

speleo

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. 

  1. Οι παλαιότεροι αναφέρουν ότι μια ομάδα είχε ρίξει χρώμα στο νερό της καταβόθρας που υπάρχει στην Παλαιόχωρα το οποίο είχε…

© Codeytek Academy @2021