Τα νέα του ΣΠΕΛΕΟ

Χρονικό διάσωσης στο Σπήλαιο Χώνος Σάρχου, Ν. Ηρακλείου Κρήτης

Στις παρακάτω γραμμές γίνεται μια προσπάθεια καταγραφής των γεγονότων. Ίσως η χρονολογική σειρά να μην είναι σωστή και αυτό οφείλεται στην «απώλεια» της αίσθησης του χρόνου που είχαμε σχεδόν όλοι από την παρατεταμένη παραμονή μας στο σπήλαιο. Την Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2002 ενημερωθήκαμε από τον Νίκο Μητσάκη ότι ο Νώντας Γκιουζέλης του ΣΠΟΚ τον ειδοποίησε […]