Δολίνες, σπήλαια, λιβάδια και ανεμογενήτριες …χωράνε;