Σπηλαιολογία


Μεταλλικά στοιχεία & Ιχνοστοιχεία

Τα Μεταλλικά Στοιχεία και τα Ιχνοστοιχεία είναι ανόργανες ουσίες οι οποίες δε συντίθενται και δεν καταναλώνονται στο σώμα. Επειδή όμως απορρίπτονται μέσω του ιδρώτα, των ουρών και των κοπράνων, υπάρχει ανάγκη για πρόσληψη μέσω των τροφών. Οι ημερήσιες ανάγκες για μεταλλικά στοιχεία είναι πάνω από 100mg, ενώ αντίστοιχα για τα ιχνοστοιχεία είναι κάτω από 100mg.