Παραθαλάσσιο σπήλαιο πλησίον σπηλαίου Τραχήλας (Κουτιφαρίσιο ή Αγίου Νικώνα)

Παραθαλάσσιο σπήλαιο πλησίον σπηλαίου Τραχήλας (Κουτιφαρίσιο ή Αγίου Νικώνα)

του Βασίλη Τριζώνη

Έχοντας πληροφορίες ότι σε συγκεκριμένο σημείο (XXXXXXX, XXXXXXX) εκβάλλεται αρκετή ποσότητα γλυκού νερού οργανώθηκε αποστολή για την εξερεύνηση του.

Συμμετείχαν οι Αθανασόπουλος Βασίλης (ΑΒ), Θεοδοσιάδης Θωμάς (ΘΘ),Καρατζήμας Γιώργος (ΚΓ) και Τριζώνης Βασίλης (ΤΒ).

Φιλοξενηθήκαμε στον εθελοντικό πυροσβεστικό σταθμό της ΓΑΙΑΣ (www.gaiamanis.gr) αφού είχε προηγηθεί συνεννόηση με τον Κώστα Ξυδέα, όπου μας είχε αρχικά υποδείξει και το συγκεκριμένο σημείο.

Η διαδρομή προς το σπήλαιο είναι μέσω του Δ.Δ της Χοτάσιας [1] Μεσσηνιακής Μάνης. Από τον «λιμάνι» της κοινότητας, ξεκινά δύσβατος και πετρώδης χωματόδρομος (XXXXXXX, XXXXXXX GoogleMapscoordinate). Στο τέλος του δρόμου υπάρχει πλάτωμα (XXXXXXX, XXXXXXX), όπου και ξεκινά σύντομο μονοπάτι για το σπήλαιο της Τραχήλας.

Η είσοδος στην θάλασσα έγινε από το σημείο XXXXXXX, XXXXXXX. Η απόσταση κολυμπώντας ήταν περίπου 20 μέτρα. Οι ΚΓ και ΤΒ με σπηλαιοκαταδυτικό εξοπλισμό σε διάταξη sidemount ανοικτού κυκλώματος προσπάθησαν να διεισδύσουν στα σημεία όπου ήταν πιο έντονη η ροή του νερού χωρίς όπως να βρεθεί δίοδος τόσο μεγάλη ώστε να προχωρήσει η εξερεύνηση. Οι ΘΘ και ΑΒ ερεύνησαν την περιοχή για την πιθανότητα διόδου, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

[1] http://www.mani.org.gr/horia/doitilou/oitilo/hotasia/hotasia.htm

1
Εικόνα 1: Θέση σπηλαίου

Σκαριφήματα

2
Εικόνα 2: Σκαρίφημα σπηλαίου από ΒΤ

3
Εικόνα 3: Σκαρίφημα σπηλαίου από ΘΘ

4
Εικόνα 4: Κάτοψη έρευνας

Φωτογραφίες

f1
Φώτο 1: Συνομιλώντας με ντόπιο συλλέκτη αλατιού

f2
Φώτο 2: Θέα από το δρόμο προς το λιμάνι Χοτάσιας

f3
Φώτο 3: Μπροστά από το σπήλαιο

speleo

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. 

  1. Οι παλαιότεροι αναφέρουν ότι μια ομάδα είχε ρίξει χρώμα στο νερό της καταβόθρας που υπάρχει στην Παλαιόχωρα το οποίο είχε…

© Codeytek Academy @2021