Τα νέα του ΣΠΕΛΕΟ

Διοικητικό Συμβούλιο 2006-2008

Εκλογή 4-2-2006 Πρόεδρος: Νικολαΐδης Στέφανος Αντιπρόεδρος: Κατσάνος Περικλής Γραμματέας: Θεοδοσιάδης Θωμάς Β. Γραμματέας: Κόνιαρη Ελένη Έφορος: Χατζή Ιωάννα Β. Έφορος: Λουκίδης Αλέξανδρος Ταμίας: Κεφαλιανού Νίκη