3η Άσκηση Σπηλαιοδιάσωσης

Στις 1 & 2 Μαΐου στο σπήλαιο της Αγίας Τριάδας Καρύστου πραγματοποιήθηκε από την ομάδα σπηλαιοδιάσωσης της ΣΟΕ άσκηση σπηλαιοδιάσωσης.

Συμμετείχαν περίπου 70 σπηλαιολόγοι από όλη την Ελλάδα καθώς και κλιμάκιο από την ΕΜΑΚ. Το σπήλαιο της Καρύστου είναι ιδιαίτερα τεχνικό με πολλά νερά (καταρράκτες και λίμνες ), στενά σημεία και άλλες δυσκολίες και έτσι η όποια προσπάθεια διάσωσης θα ήταν αναμενόμενα δύσκολη. Αυτό βέβαια ήταν και μία πρόκληση για την νεοσύστατη ομάδα σπηλαιοδιάσωσης της ΣΟΕ.

Η άσκηση ξεκίνησε στις 1200 πμ του Σαββάτου με την είσοδο τριών (3) ομάδων που θα «αρμάτωναν» τον μεγάλο καταρράκτη καθώς και τους επόμενους δύο μικρότερους καταρράκτες. Υπήρχε αρκετά καλός συντονισμός μεταξύ των ομάδων καθώς και πνεύμα συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους.

Το «θύμα» σύμφωνα με το σενάριο της άσκησης βρισκόταν περίπου 900μ από την είσοδο σε πολύ δύσκολο πεδίο. Τελικά στις 900 πμ της Κυριακής, ακριβώς στον χρόνο που προέβλεπε το σενάριο, ολοκληρώθηκε η άσκηση.

Την προσπάθεια παρακολούθησαν ομάδες σπηλαιοδιάσωσης από την Γαλλία, την Βουλγαρία και την Ρουμανία, όπου μετά το πέρας της άσκησης έγινε ανταλλαγή απόψεων και δεσμέυτηκαν να συνεχίζουν την επικοινωνία με σκοπό την περαιτέρω γνωριμία και σύσφιξη σχέσεων.

 Ο ΣΠΕΛΕΟ συμμετείχε με 18 μέλη του:

1. Γιατζή Ε.
2. Δερμονοσιάδης Β.
3. Ζέπος Δ.
4. Ζούπης Κ.
5. Θεοδοσιάδης Θ.
6. Καρακωστάνογλου Ι.
7. Κανάριος Α.:
8. Κατσιαβός Γ.
9. Κεφαλιάνου Ν.
10. Κολίσογλου Σ.
11. Κόνιαρη Ε.
12. Νικολαΐδης Σ.
13. Παγκράτης Α.
14. Παπαδόπουλος Δ.
15. Ταζάρτες Ν.
16. Τάρταρη Γ.
17. Τζαβέλας Γ.
18. Χατζή Γ.

speleo

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. 

  1. Οι παλαιότεροι αναφέρουν ότι μια ομάδα είχε ρίξει χρώμα στο νερό της καταβόθρας που υπάρχει στην Παλαιόχωρα το οποίο είχε…

© Codeytek Academy @2021