1998

Επίσκεψη και χαρτογράφηση μεταλλείων Κύθνου.
Εξερεύνηση 3 βαράθρων στα Δολιανα Αρκαδίας.
Αποστολή στην Προβατίνα .
Εξερεύνηση και χαρτογράφηση σπηλαίων στα Καλύβια Σοχάς Λακωνίας.
	Αυγ 1998 Πηγάδι Βουλιαγμένης
Δύτες: Τριζώνης Βασίλης
	11 Αυγ 1998 Πανιπά Λακωνίας
Δύτες: Κορύλος Κωνσταντίνος
Εξερευνητική αποστολή

speleo

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. 

  1. Οι παλαιότεροι αναφέρουν ότι μια ομάδα είχε ρίξει χρώμα στο νερό της καταβόθρας που υπάρχει στην Παλαιόχωρα το οποίο είχε…

© Codeytek Academy @2021