1986

Χαρτογράφηση Αγίας Τριάδας Καρύστου και κατάδυση στα 2 σιφόνια.

1986 Πηγές Μόρνου
Δύτες: Ζούπης Κώστας, Γεωργίου Σπύρος
Συνεργασία με Ε.Π.Σ. κατόπιν πρόσκλησης για συνέδριο στους Δελφούς

6-7 Σεπ 1986 Αγ. Τριάδα Καρύστου.
Δύτες: Ζούπης Κώστας, Βουτηρόπουλος Νίκος, Γεωργίου Σπύρος
Οι Ζούπης Κώστας και Γεωργίου Σπύρος περνάνε το σιφόνι 2 του σπηλαίου (20μ μήκος και -6μ βάθος). Η πρώτη αποστολή αυτού του είδους από Έλληνες. Το σπήλαιο έχει μήκος 1700μ και η κατάδυση γίνεται στο τέλος του σπηλαίου. Αφού περνάνε το δεύτερο σιφόνι η εξερεύνηση διακόπτετε μετά από 250μ από τρίτο σιφόνι.

speleo

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. 

  1. Οι παλαιότεροι αναφέρουν ότι μια ομάδα είχε ρίξει χρώμα στο νερό της καταβόθρας που υπάρχει στην Παλαιόχωρα το οποίο είχε…

© Codeytek Academy @2021