Σεμινάρια 2009

Τετάρτη 18/03/09 Ιστορία της σπηλαιολογίας – Γνωριμία με το ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο sem09
Κυριακή 22/03/09 Επίσκεψή σε σπήλαιο
Δευτέρα 23/03/09 Γεωλογία των σπηλαίων
Τετάρτη 26/03/09 Παρουσίαση και χρήση ατομικού εξοπλισμού
Κυριακή 29/03/09 Πρακτική εξάσκηση στη χρήση εξοπλισμού)
Δευτέρα 30/03/09 Παρουσίαση – χρήση – αντοχή υλικών – κόμποι
Τετάρτη 01/04/09 Χαρτογράφηση θεωρία
Σάββατο 04/04/09 Πρακτική εξάσκηση στη χρήση εξοπλισμού
Κυριακή 05/04/09 Πρακτική εξάσκηση στη χαρτογράφηση
Δευτέρα 06/04/09 Αποτύπωση χαρτογράφησης – Ηλεκτρονική Χαρτογράφηση
Τετάρτη 08/04/09 Α’ βοήθειες
Σάββατο 11/04/09 Πρακτική εξάσκηση στη χρήση εξοπλισμού
Κυριακή 12/04/09 Πρακτική εξάσκηση στη χρήση εξοπλισμού
Δευτέρα 13/04/09 Φωτογραφία
Τετάρτη 22/04/09 Αρχαιολογία των σπηλαίων.
Σάββατο 25/04/09 Πρακτική εξάσκηση στη χρήση εξοπλισμού
Κυριακή 26/04/09 Πρακτική εξάσκηση στη χρήση εξοπλισμού
Δευτέρα 27/04/09 Υποβρύχια σπηλαιολογία – Σπηλαιοδιάσωση
Τετάρτη 29/04/09 Βιολογία και Προστασία σπηλαίων
Σάββατο 02/05/09 Επίσκεψη σε σπήλαιο
Δευτέρα 04/05/09 Παλιοανθρωπολογία σπηλαίων
Τετάρτη 06/05/09 Διατροφή – Οργάνωση αποστολής
Παρ.-Κυρ. 8-10-05/09 Πρακτική εξάσκηση στη χρήση εξοπλισμού
Τετάρτη 13/05/09 Εξετάσεις
Τετάρτη 19/05/09 Απονομή Βεβαιώσεων

speleo

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. 

  1. Οι παλαιότεροι αναφέρουν ότι μια ομάδα είχε ρίξει χρώμα στο νερό της καταβόθρας που υπάρχει στην Παλαιόχωρα το οποίο είχε…

© Codeytek Academy @2021