ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο.

 

Νεοφύτου Μεταξά 26
104 39 - Αθήνα

τηλ.: 210 64 38 308

fax: 210 64 38 308

@: info@speleo.gr

 

Ώρες λειτουργίας:

κάθε Τετάρτη απο τις 20:30 έως 23:00

 

about www.speleo.gr

 

ΣΠΕΛΕΟ

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2012*

Τι πρέπει να γνωρίζετε - Σχολή εκπαιδευτών - Σεμινάρια - Πρόγραμμα σεμινάριων

Τετάρτη 14/03/2012

Ιστορία της σπηλαιολογίας - Γνωριμία με το ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο. - Ιστορία της Σ.Ο.Ε.

Κυριακή 18/03/2012

Επίσκεψη σε σπήλαιο

Δευτέρα 19/03/2012

Γεωλογία των σπηλαίων- Σπηλαιογένεση

Τετάρτη 21/03/2012

Χαρτογράφηση

Κυριακή 25/03/2012

Πρακτική εξάσκηση στη χαρτογράφηση

Δευτέρα 26/03/2012

Αποτύπωση χαρτογράφησης – Ηλεκτρονική χαρτογράφιση

Τετάρτη 28/3/2012

Παρουσίαση – χρήση ατομικού εξοπλισμού

Κυριακή 1/04/2012

Πρακτική εξάσκηση στη χρήση εξοπλισμού

Δευτέρα 02/04/2012

Βιολογία των σπηλαίων

Τετάρτη 04/04/2012

Α' βοήθειες

Κυριακή08/04/2012

Πρακτική εξάσκηση στη χρήση εξοπλισμού

Δευτέρα 09/04/2012

Υποβρύχια σπηλαιολογία

Τετάρτη 18/04/2012

Παρουσίαση- χρήση υλικών - αντοχή - κόμποι

Κυριακή 22/04/2012

Πρακτική εξάσκηση στη χρήση εξοπλισμού

Δευτέρα 23/04/2012

Αρχαιολογία των σπηλαίων

Τετάρτη 25/04/2012

 Παλαιοντολογία των σπηλαίων

Κυριακή 29/04/2012

Πρακτική εξάσκηση στη χρήση εξοπλισμού

Δευτέρα 30/04/2012

Φωτογράφηση

Τετάρτη 2/05/2012

Διατροφή

Κυριακή 06/05/2012

Πρακτική εξάσκηση στη χρήση εξοπλισμού

Δευτέρα 07/05/2012

Σπηλαιοδιάσωση

Τετάρτη 09/05/2012

Οργάνωση αποστολής

Σαβ. - Κύρ. 12-13/05/2012

Παρνασσός – εφτάστομο

Τετάρτη 16/05/2012

Απονομή βεβαιώσεων

 

 

* Το πρόγραμμα ενδέχεται να αλλάζει