ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο.

 

Νεοφύτου Μεταξά 26
104 39 - Αθήνα

τηλ.: 210 64 38 308

fax: 210 64 38 308

@: info@speleo.gr

 

Ώρες λειτουργίας:

κάθε Τετάρτη απο τις 20:30 έως 23:00

 

about www.speleo.gr

 

ΣΠΕΛΕΟ

 

 


Παρακάτω παραθέτουμε, ενδεικτικά, την υπάρχουσα νομοθεσία περί σπηλαίων που έχουμε υπόψη μας μέχρι στιγμής. Σκοπός μας είναι η ενήμερωση των μελών μας αλλά και όλων όσων ασχολούνται με την σπηλαιολογία. Επισημαίνεται, τέλος, ότι προκειμένου να συμπληρωθεί ο κατάλογος των νόμων, επιθυμούμε κάθε συνεργασία σας με την επικονωνία σας στο e-mail του συλλόγου μας.

 

Νόμος / Υπ. Απόφαση
Παρατηρήσεις
   
ΠΔ.941 / 1977 (ΦΕΚ 320 Α')
Περί Οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών
Ν.1126 / 1981 (ΦΕΚ 32 Α')
Περί κυρώσεως της εις Παρισίους την 23ην Νοεμβρίου 1972 υπογραφείσης Διεθνούς Συμβάσεως διά την προστασίαν της Παγκοσμίου Πολιτιστικής και Φυσικής κληρονομίας
N.1127 / 1981 (ΦΕΚ 32 Α' )
Περί κυρώσεως της εις Λονδίνον την 6ην Μαΐου 1969 υπογραφείσης Ευρωπαϊκής Συμβάσεως διά την προστασίαν της Αρχαιολογικής κληρονομίας.
ΥΑ.34593-1108 / 1983 (ΦΕΚ 398 Β')
Υπουργική Απόφαση Μελίνας Μερκούρη περι Προστασίας Σπηλαίων
N.3028 / 2002 (ΦΕΚ153 Α')
Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
ΠΔ.191 / 2003 (ΦΕΚ146 Α')
Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού
ΥΑ.4746 / 2004 (ΦΕΚ 88 B') 
Πρόσβαση και χρήση μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών μνημείων.
YA 3696 / 2004 (ΦΕΚ Β' 180)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισμού στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γεν . Δ/νσεως Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής κληρονομιάς...