Δήλωση παρουσίασης

Οι παρουσιάσεις θα γίνουν σε οργανωµένο χώρο στην κατασκήνωση. ∆ιατίθενται 30’ για κάθε σύλλογο. Ωστόσο σε περίπτωση που ένας σύλλογος στείλει µόνο µία παρουσίαση, αυτή δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 20’.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι παρουσιάσεις πρέπει να είναι καινούριες και να µην έχουν παρουσιαστεί αλλού!

ΠΡΟΣΟΧΗ ν.2: Όσοι συμπληρώσουν τη δήλωση παρουσιάσεων, πρέπει να συμπληρώσουν και τη δήλωση συμμετοχής!

Ονοματεπώνυμο:
Email:
Σύλλογος:
Τίτλος παρουσίασης:
Διάρκεια:
Είναι ενήμερος ο σύλλογος σας για την παρουσίαση σας;
Συμπληρώστε το κουτάκι με τα γράμματα/νούμερα που βλέπετε.
Συμπληρώστε το κουτάκι με τα γράμματα/νούμερα που βλέπετε.