Δήλωση συμμετοχής

Ονοματεπώνυμο:
Email:
Σύλλογος:
Με ποιο τρόπο θα έρθετε;
Ημερομηνία άφιξης:
Ημερομηνία αναχώρησης:
Σίτιση:
Πόσες φορές θα παραγγείλετε από το μαγειρείο (πρωινό και βραδινό);
Συμπληρώστε το κουτάκι με τα γράμματα/νούμερα που βλέπετε.
Συμπληρώστε το κουτάκι με τα γράμματα/νούμερα που βλέπετε.